Reserveer

Afspraken

Enkele belangrijke afspraken

 1. De zaal is beschikbaar vanaf 9 uur ‘s morgens, tenzij anders overeengekomen.
 2. De zaal wordt ten laatste om 4 uur ‘s ochtends de dag nadien verlaten.
 3. Je laat de zaal borstelschoon achter. Alle decoratie, verpakkingsmateriaal en confetti wordt opgeruimd en meegenomen. Water, elektriciteit en de schoonmaak zijn inbegrepen in de prijs.
 4. De traiteur verzorgt catering, bediening, vaat en opkuis van de keuken. Alles wordt achtergelaten zoals het werd aangetroffen.
 5. Op je uitnodigingen vermeld je naast de adresgegevens ook “Ingang en parking achteraan”.
 6. Bij reservatie betaal je een voorschot van € 250 op rekeningnummer BE88 0689 0876 5341, t.a.v. Sophie Tobback, met vermelding van naam en datum van je evenement. De reservatie is pas definitief als de som op de rekening ontvangen is.
 7. Vanaf de datum van afspraak in de zaal voor bespreking blijft de afgesproken datum 10 dagen, incl. weekends, vast liggen onder ‘in behandeling’ in de kalender op de website. Bij geen reactie word je nog eens gecontacteerd. Bij geen tegenreactie zal de afgesproken datum terug vrijkomen in de kalender.
 8. In geval van annulering tot 6 maanden voor het evenement, door derden of door overmacht, kan het voorschot overgedragen worden naar een ander evenement. Bij annulering binnen een periode van 6 maanden voor het evenement kan het voorschot niet teruggevorderd worden.
 9. Enkel het afval van de bar, het afval van de sanitaire ruimten en de glazen flessen zijn te onzen laste.
 10. Traiteurs nemen hun afval zelf mee. Eventueel achtergelaten afval wordt gefactureerd aan € 1,5 / kg aan de klant.
 11. Er mag geen materiaal meegenomen worden. Er is een inventaris aanwezig van de ovenschalen, de potten en pannen en het servies.
 12. Traiteurs voorzien hun eigen keukenhanddoeken en materiaal ter bescherming van de hitte.
 13. Er is een container voor glas en gebroken glas aanwezig.
 14. Al het materiaal, ook barbecue, gehuurd materiaal en decoratie, dient ten laatste voor 9 uur ‘s morgens opgehaald te worden.
 15. Linnen wordt berekend per persoon, beschadigd linnen wordt gefactureerd aan de klant.
 16. Geluidsoverlast is volledig de verantwoordelijkheid van de huurder. De Glazen Toren kan daar niet voor verantwoordelijk gesteld worden bij stillegging van een evenement. De huurder engageert zich om ‘s nachts de rust van de buren te respecteren en de geluidsnormen niet te overschrijden en ook zijn gasten te vragen dit te doen en onnodig geluid door roepen, auto’s en deuren te vermijden.
 17. Schade aan het gebouw of de inboedel veroorzaakt door de huurder, wordt in rekening gebracht en vergoed aan de verhuurder. Daaronder verstaan we ook verstopping van toilet door verkeerd gebruik.
 18. De huurder is verantwoordelijk voor het toezien op het gebruik van alcohol en vermijdt overdreven dronkenschap of het rijden onder invloed van hemzelf en zijn gasten.
 19. De afrekening van de drank en de extra’s wordt de dag van of de dag na het
  evenement overhandigd. Deze factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst betaald te worden.
 20. Bij betwisting is de rechtbank van Brussel bevoegd.